Je předmanželská smlouva projevem toho, že druhému nevěříte? Nebo takový pocit vychází spíše z neznalosti? Víte, jak předmanželská smlouva funguje? Proč je dobré ji uzavřít? Jaké druhy vůbec máme? A jde majetek rozdělit i v průběhu manželství?

Tohle téma je důležité z pohledu majetku a financí, proto jsem se rozhodla o něm něco málo napsat a poprosila jsem o pomoc svého právníka Jaroslava Zemana z advokátní kanceláře Spring Walk (www.springwalk.cz), který mi s psaním článku pomohl. Pokud budete potřebovat poradit s předmanželskou smlouvu, doporučuji se na něj obrátit.

Od chvíle, kdy vstoupíte do manželství a něco získáte, bude to vás obou. Jedná se o společný majetek manželů. Společné jmění manželů (zkratka SJM) jsou věci movité i nemovité. Jedná se o veškeré příjmy, vklady, investice a také dluhy. Pokud například našetříte sto tisíc korun, tak polovina z těchto peněz patří i vašemu partnerovi, i když nepřihodil ani korunu. Tohle bohužel platí také o dluzích. A přesně s tímto vám může pomoci předmanželská smlouva.

 

Co je předmanželská smlouva?

 

Předmanželská smlouva upravuje majetkové poměry manželů po svatbě. Pokud máte nějaký majetek již před sňatkem, tak se nestává automaticky společným jměním, a to i bez předmanželské smlouvy. Předmanželská smlouva řeší majetek, který nabyde jeden z manželů nebo společně v době trvání manželství.

 

Proč uzavřít předmanželskou smlouvu?

 

Předmanželská smlouva nemusí být uzavírána jen z vypočítavosti. Tato smlouva může chránit rodinu pokud podnikáte a plánujete vysoké investice. Jen málokdo si uvědomuje, že do společného jmění manželů spadají i dluhy. Pokud se jeden z partnerů za dobu trvání manželství zadluží, budou muset tyto dluhy zpravidla splácet oba manželé. A ani rozvod nic neřeší. Existují sice výjimky, např. pokud dluh převzal/způsobil jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních potřeb rodiny, ale na ty nelze spoléhat.

Dále je vhodná pro ty, kdo mají podezření na nedořešenou finanční situaci partnera nebo mají či očekávají výrazně vyšší příjmy nebo závazky.

 

 

 

Jak díky předmanželské smlouvě dělit společný majetek?

 

Společný majetek můžete smlouvou zúžit, to znamená, že se domluvíte na konkrétním majetku, co komu bude patřit a co naopak bude spadat do SJM. Například se dohodnete, že dům bude vlastnit manžel, chatu manželka a vše ostatní bude společné nebo lze určit kolik procent domu bude vlastnit manžel a kolik manželka. Zúžení majetku často využívají podnikatelé, aby ochránili rodinu.

 

Společné jmění manželů můžete i rozšířit. To se často používá v případech, kdy jeden ze snoubenců vlastní pozemek nebo nemovitost a oba partneři do tohoto majetku investují peníze (rekonstrukce, výstavba nemovitosti), proto se dohodnou, že takový majetek bude po uzavření manželství spadat do SJM.

 

Nebo také můžete uzavřít režim oddělených jmění. To znamená, že po uzavření sňatku nevznikne žádné společné jmění manželů a manželé tak dále nabývají majetek nebo dluhy do svého výlučného vlastnictví. Obrovskou výhodou je, že se můžete nadále svobodně rozhodovat o tom, co budete chtít společně vlastnit, a co nikoliv a to včetně dluhů, což se občas hodí při vyřizování hypotečního úvěru.

 

Jak je to v případě vyřizování hypotečního úvěru?

 

Pokud nemáte zúžení SJM nebo režim odděleného jmění, tak si manželé musí vždy brát hypoteční úvěr společně, což se v mnoha případech může stát značně nevýhodné. Například pokud jste ještě za svobodna koupili nemovitost na hypoteční úvěr a v době fixace jej chcete refinancovat, ale jste již v manželství, tak nový hypoteční úvěr musí být na oba manželé, a to i v případě, že vlastníkem nemovitosti zůstane jeden z manželů. Další problém může nastat v případě rozvodu.

 

Pokud máte režim odděleného jmění, tak se můžete svobodně rozhodnout o tom, jestli budete hypoteční úvěr řešit společně nebo ne.

 

Možnosti rozdělení majetku během trvání manželství

 

SJM jde rozdělit (zúžit) i za doby trvání manželství. Majetek nabytý v manželství můžete zpětně rozdělit a domluvit se, jak jej budete nabývat v budoucnu. Toto už neplatí o dluzích! Dluhy nemůžete zpětně rozdělit a určit tak, který komu bude patřit. Pouze můžete rozdělit své dluhy do budoucna.

 

Jak sepsat předmanželskou smlouvu?

 

Aby byla předmanželská smlouva platná, musí být podepsána u notáře, ten provede notářský zápis, což je veřejná listina.

Tento krok doporučuji probrat a sepsat s právníkem. Pokud jste ještě žádného nevyužívali, tak vám můžu doporučit pana Jaroslava Zemana (www.springwalk.cz).