Stáhněte si jediný e-book ZDARMA, který vás naučí zacházet s penězi 💸 Stačí kliknout zde.

jak-naplanovat-rodinny-rozpocet

Rodinný rozpočet: Naplánujte si rok 2024 do poslední koruny

Máte pocit, že vám peníze utíkají mezi prsty? Přečtěte si tento článek, odhalím vám tajemství úspěšného finančního plánování a sestavení rozpočtu. 

 

Základem efektivního hospodaření s penězi a klíčem k dosažení finanční stability je správně sestavený finanční rozpočet. Odhalím vám, jak vytvořit pevný základ pro rodinné hospodaření, a to prostřednictvím detailního pohledu na různé části finančního rozpočtu. 

 

📌 I dnes máte možnost shlédnout článek ve formě videa. Najdete ho na mém YouTube kanálu a dozvíte se v něm základní informace k tvorbě rodinného rozpočtu. Nezapomeňte dát odběr mého YouTube kanálu, ať nepřijdete o další edukativní videa, která vás provedou všemi úskalími a tajnými tipy světa osobních financí, finančních produktů a investování.

 

Pojďme se na jednotlivé části finančního rozpočtu nyní podívat. Základem jsou příjmy a výdaje.

 

Příjmy 

 

Na začátku rozpočtu se nachází příjmy. Ve chvíli, kdy začnete vydělávat a jste zaměstnanci, máte v pracovní smlouvě uvedenou hrubou měsíční mzdu. Z ní váš zaměstnavatel ještě platí sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu. A na váš účet přijde čistý příjem. S těmito penězi už nakládáte, jak potřebujete. 

 

Naopak ve chvíli, kdy podnikáte a jste osoba samostatně výdělečně činná, peníze, které obdržíte na účet, jsou váš hrubý příjem a s tím je potřeba počítat. Z tohoto příjmu si v průběhu roku sami platíte zálohy na zdravotní a sociální pojištění. 

 

Většinou jednou ročně odevzdáváte daňové přiznání, kde je přehled vašich příjmů a výdajů, podle toho pak ještě doplácíte na zdravotním a sociálním nebo máte přeplatek a také vás čeká daň z příjmu. Podnikatelé by měli pro tyto případy tvořit dostatečnou rezervu. Podrobněji tvorbu rezervy v rodinném rozpočtu rozebírám v tomto článku.

 

Rozdělení příjmů z hlediska nutnosti podílet se na jejich získávání

 

 • Aktivní – jsou to příjmy, na kterých se musíte podílet svou aktivní činností. Sem patří plat, mzda nebo příjmy z podnikání. Tyto příjmy jsou přímo spojeny s vaší pracovní nebo podnikatelskou aktivitou.
 • Pasivní příjmy – jsou na vaší aktivitě relativně nezávislé. Sem patří výnosy z cenných papírů, příjmy z pronájmu bytu, dividendy, sociální dávky, úroky z vkladů a další. Jsou to příjmy, které přicházejí i tehdy, když právě aktivně nepracujete, třeba když spíte.
 • Jednorázové (nahodilé) příjmy – v rozpočtu s nimi nepočítejte, protože jsou nepředvídatelné a nahodilé. Sem spadají výhry z loterií, dědictví, dary a podobně.

 

Rozdělení příjmů podle této struktury umožňuje lepší porozumění zdrojům financí a umožňuje efektivněji plánovat, jak s nimi naložit v rámci rozpočtu.

Chcete se pustit do sledování svého finančního rozpočtu, ale nemáte ponětí, kde začít? A taky se tak trochu děsíte, že vás čekají složité propočty? Pak mám pro vás skvělou zprávu! Stačí vám kalkulačka, 15 minut denně a můj vychytaný program Pořádek ve financích. 

Tento program jsem sestavila tak, aby vám pomohl vnést pořádek do vašich financích, snížit zbytečné výdaje, navždy se zbavit dluhů a také vás naučí tvořit finanční rezervu a spořit. Přináším vám ucelený a jedinečný systém, jak s rozpočtem pracovat jednoduše, rychle a efektivně. 

Už na nic nečekejte, klikněte sem a vykročte na cestu k finanční svobodě ještě dnes! Těším se na vás uvnitř programu.

 

U příjmů ještě zůstaneme. 

 

Rozdělení příjmů z hlediska pravidelnosti 


 • Pravidelné příjmy 

Sem patří mzda či plat. Toto jsou příjmy, které pravidelně obdržíte za svůj pracovní výkon. Jejich pravidelnost závisí na dohodnuté pracovní smlouvě a frekvenci. 

Spadají sem také příjmy z pronájmu nemovitosti. Pokud máte majetek, který pronajímáte, tyto příjmy jsou pravidelné, pokud máte stabilní nájemníky a smlouvy.


 • Nepravidelné příjmy

Jsou to příjmy z jednorázové brigády nebo nějakého projektu. Jedná se o příjmy, které nejsou součástí vaší pravidelné mzdy, ale získáte je příležitostným zaměstnáním, například prázdninovou brigádou nebo dočasným projektem.


 • Jednorázové (nahodilé) příjmy 

Tyto příjmy nejsou očekávané na pravidelné bázi a často souvisejí s výjimečnými situacemi, jako je třeba prodej domu nebo věcí, které již nepotřebujete. Jednorázové finanční příjmy také pocházejí z pojistných plnění, což je často spojeno s nepředvídatelnými událostmi. 

 

Rozlišení mezi pravidelnými, nepravidelnými a jednorázovými příjmy je klíčové pro správu financí, protože vám pomůže lépe plánovat a rozdělovat peníze na základě jejich očekávané pravidelnosti.

 

Na konci článku mám pro vás jako vždy skvělý bonus. Tentokrát to bude náš reálný rodinný rozpočet za měsíc říjen, čtěte až do konce, ať vám to neunikne! 

 

Další částí evidence rozpočtu jsou 

Výdaje 

 

Zatímco zdroje jsou vždycky omezené, naše touhy jsou bez hranic. Proto si své výdaje pečlivě plánujte. A jestli je chcete dobře řídit, zaměřte se na tento druh rozdělení peněžních toků. 

 

Rozdělení výdajů na základě nutnosti 

 

 • Nezbytné výdaje, také je nazýváme základní výdaje 

Tyto položky jsou nezbytné pro naši každodenní existenci a zahrnují jak základní potřeby, jako je jídlo, bydlení a léky, tak další nutnosti jako jsou splátky půjček, pojistky a spoření. Tyto výdaje jsou prioritní a mají přednost před ostatními.

 

 • Zbytné výdaje 

Sem spadají výdaje, které nejsou nezbytné pro přežití, ale přispívají k našemu pohodlí, zábavě a osobním potěšením. Tato kategorie zahrnuje například výdaje na kouření, zábavu, cestování, koníčky a podobně. Jejich plánování provádějte s ohledem na dostupné finanční prostředky

 

 • Investiční výdaje

Tyto výdaje jsou investicí do budoucnosti a představují předpoklad pro další příjmy. Sem patří spoření, nákup investičních nemovitostí, akcií, cenných papírů a další formy investic. Investiční výdaje jsou klíčové pro dlouhodobou finanční stabilitu a pomáhají dosahovat dalších finančních cílů.

 

Díky třetímu typu výdajů začnete budovat svoji finanční nezávislost. 

 

Často se mluví o rozdělení výdajů pouze na nezbytné a zbytné, což mi už od začátku vedení mého finančního řízení absolutně nevyhovovalo. Chtěla jsem minimalizovat zbytečné výdaje, ale naopak jsem chtěla investovat, co nejvíce bylo možné. 

 

Jenže mé nastavení v hlavě mi prostě bránilo zahrnout spoření a investice do nezbytných výdajů. Proto jsem si vytvořila další kategorii, kterou mám nastavenou také jako prioritní a má přednost před zbytnými výdaji. Do této části automaticky převádím část svých příjmů, což mi umožňuje mít zajištěné spoření a investice bez ohrožení základních potřeb.

Tato rozdělení vám pomohou lépe pochopit, jaké máte finanční priority, a jak lépe řídit své výdaje v souladu s cíli a hodnotami.

 

Při sestavování rozpočtu je důležité nezapomenout na platby, které neplatíte každý měsíc, ale platíte je buď čtvrtletně, pololetně nebo jednou ročně. 

 

Je to například pojištění nemovitosti nebo povinné ručení, další platbou jsou poplatky za odpady, daň z nemovitosti nebo také dovolená. Pokud máte auto, je potřeba počítat s pravidelnou výměnou oleje, přezutí gum nebo případnými opravami. Jejich pravidelné zahrnutí do rozpočtu pomáhá zajistit finanční stabilitu i při nečekaných výdajích.Finanční rozpočet dle poměru příjmů a výdajů

 

Když do jednotlivých částí evidence doplníte své reálné částky příjmů a výdajů, získáte jasný obraz o své finanční situaci. Existují tři možné scénáře:

 

 • Vyrovnaný rozpočet

Ve vyrovnaném rozpočtu příjmy odpovídají výdajům, což na první pohled vypadá jako stabilní situace. Problém však vznikne při neočekávaném výdaji, který není zahrnut v plánu. Tato nečekaná událost naruší rovnováhu rozpočtu a vyžaduje okamžitou reakci.


 • Přebytkový rozpočet

V případě přebytkového rozpočtu jsou příjmy vyšší než výdaje, což umožňuje rodině budovat finanční rezervu a také investovat. Tato rezerva je klíčová pro situace, kdy čelíte neočekávaným výdajům nebo událostem. Doporučuje se mít rezervu ve výši 3 až 6 průměrných měsíčních výdajů, což poskytuje dostatek finanční stability.

 

 • Schodkový rozpočet

Schodkový rozpočet vzniká, když výdaje převyšují příjmy. Tato situace vyžaduje operativní úpravu alespoň jedné strany rozpočtu. Rodina musí buď získat další příjem, například prostřednictvím brigády, nebo snížit výdaje. 

Tato korekce je nezbytná pro obnovení finanční rovnováhy a prevenci závažnějších problémů v budoucnosti. Na kterou stranu rovnice se zaměřit jsem podrobně rozebrala v článku Astronomické výdělky hvězd, u kterého se zaručeně i pobavíte.

 

Při správě rozpočtu je klíčové udržet vyváženost mezi příjmy a výdaji. V případě neočekávaných výdajů ve vyrovnaném rozpočtu buďte připraveni rychle reagovat a přizpůsobit plán. Pokud máte přebytkový rozpočet, vytvářejte finanční rezervu pro zajištění stability a investujte pro vaši bohatou budoucnost

 

V případě schodkového rozpočtu si operativně upravte buď příjmy, například brigádou, nebo snižte výdaje. Udržujte pružnost a pravidelně revidujte svůj rozpočet, abyste se vyhnuli větším finančním problémům.

 

A to už je pro dnešek ode mě vše, co jsem vám chtěla říct, ale ještě nikam neodcházejte, mám pro vás slíbený bonus! Pojďte se podívat náš reálný rodinný rozpočet za měsíc říjen. Díky kontrole jsem zjistila, že s manželem potřebujeme provést změnu v našem finančním systému.

 

Celkově jsme za měsíc říjen 2023 utratili 57 511 Kč, což bylo více než obvykle, především díky několika mimořádným výdajům. ⁣Mezi ně patřily platby dvou povinných ručení, doplatek za zrušené pojistky a pojištění bytu. Naši rodinu v listopadu čeká také nákup zimních pneumatik pro obě auta a o vánočních dárcích ani nemluvím. 

 

Dříve jsme tyto mimořádné výdaje platili z našich osobních financí, ale teď jsme vytvořili společný spořicí účet, kam budeme měsíčně každý ukládat 2 000 Kč pro takovéto nečekané výdaje. Tím chceme zajistit, aby nám tyto náklady nezatížily běžný rozpočet. 

 

Naopak nás musím pochválit, že jsme dokázali snížit náklady na potraviny o zhruba 2 000 Kč a zábava nás tentokrát stála „jen“ 4 446 Kč, což zahrnuje i návštěvu ZOO v Praze (bez nákladů na dopravu).

 

A co vy? Už jste si uzavřeli minulý měsíc a naplánovali nový? Pokud ne, neodkládejte to a dnes večer nebo zítra ráno k tomu hned sedněte. Pak mi napište, jestli jste objevili něco, co vás zase posune dál v rozpočtování. Tak jako my s manželem ohledně společného spořícího účtu pro mimořádné platby. 

Pokud jste se k tvorbě rodinného rozpočtu zatím nedostali, dost možná vám utíkají peníze mezi prsty a vysoké výdaje vás neustále nutí myslet na to, co všechno máte ještě zaplatit. A když konečně dorazí očekávaný den výplaty, peníze na účtu zmizí rychleji, než se stačíte nadechnout. Místo toho, abyste si své peníze užili, dřete stále víc a víc, ale vaše situace se nijak nelepší… Poznáváte se? 

 

Pokud ano, tak mám pro vás skvělou zprávu! Řešení vašich finančních starostí je snazší, než si možná myslíte. Přidejte se do programu Pořádek ve financích. a dostaňte své finance pod kontrolu.

 

Z mé strany dostanete v programu absolutně všechno, co potřebujete. Ověřenou strategii, podrobné návody, profesionálně zpracované tabulky a praktické pracovní sešity, které vám usnadní cestu k finančnímu úspěchu. Dám vám veškeré znalosti a prostředky, abyste mohli konečně změnit svou finanční budoucnost.

 

Pevně věřím, že již brzy budete odcházet z tohoto programu se slovy WAU, jsme vděční, že jsme si před časem program Pořádek ve financích. zakoupili. Ptáte se, kde beru tu jistotu? Na tento program jsem získala už řadu krásných zpětných vazeb od mých spokojených studentů a pevně věřím v to, že od vás dostanu tu následující. Přidejte se tady.

 

Pevně věřím, že jste si z tohoto článku odnesli něco, co vám jednoznačně pomůže při vašem rodinném hospodaření.

 

Napište mi na Instagram, která část tohoto článku vás zaujala nejvíce, co vás na mých článcích baví, jestli třeba máte na mě nějaké otázky, jestli vám něco chybí, nebo čemu bych se v následujících textech měla věnovat. 

 

Budu moc vděčná za jakoukoliv vaši iniciativu, abych věděla, na co se mám v budoucnu více zaměřit.

Sdílej post

Další příspěvky