Stáhněte si jediný e-book ZDARMA, který vás naučí zacházet s penězi 💸 Stačí kliknout zde.

recenze-knihy-zivot-jako-riziko-2-zivotni-pojisteni

Recenze knihy Život jako riziko 2 aneb když pojišťovny (ne)plní: Díl 1. Životní pojištění

Stalo se vám nebo někomu z rodiny či ve vašem okolí, že pojišťovna pojistné plnění krátila, nebo dokonce nezaplatila ani korunu? Ale víte, že mnoha situacím šlo předejít? A to je přesně to, na co se v článku zaměříme!

 

Dnes shrnu knihu Život jako riziko 2, kterou napsal Dušan Šídlo a Lukáš Kaplan. Dušan Šídlo je oceňovaný analytik, zakladatel vzdělávací Akademie pojištění a autor několika knih, které šetří lidem peníze. Lukáš Kaplan je respektovaným odborníkem v pojišťovnictví se specializací na likvidace pojistných událostí. 

 

Kniha je rozdělena na 2 části, teoretickou a praktickou, ve které jsou někdy těžko uvěřitelné příběhy lidí. V knize oceňuji vysvětlení a ponaučení u jednotlivých příkladů z praxe. Kniha je čtivá a tak nabitá cennými informacemi, že jsem ji rozdělila na 2 díly. 

 

V tomto článku se zaměřím na životní pojištění a v dalším, druhém dílu na neživotní pojištění, což je povinné ručení a pojištění majetku. 

 

📌Máte raději obraz? Samozřejmě i dnes mám pro vás článek jako video. Najdete ho na mém YouTube kanálu a uvidíte mou recenzi knihy Život jako riziko 2. Nezapomeňte dát odběr YouTube kanálu, ať nepřijdete o další edukativní videa, která vás provedou všemi úskalími a tajnými tipy světa osobních financích, investic, hypoték, životního pojištění a dalších finančních produktů. 

Pojištění je někdy označováno jako obchod se sliby a důvěrou. Spoléhat při něm jen na důvěru by byla zásadní chyba. Pojištění je především právní vztah a dohodnuté podmínky jsou klíčové pro plnění či neplnění pojišťovny. 

 

Na co si dát při pojištění pozor 

 

1. Pojistné podmínky

První, na co se zaměříme, jsou zapeklitosti pojistných podmínek. Dlouhý a často nesrozumitelný text kdekoho právem odrazuje. Navíc nestačí dávat si pozor jen na pojistné podmínky a co sjednáváme v pojistné smlouvě, ale také na přílohy a sazebníky, na které je v nich odkazováno. Čert aby se v tom vyznal… 

 

No jo, jenže pojistné podmínky jsou alfou a omegou pojištění. Víte proč? Protože ukrývají dvě zásadní informace, a to kdy peníze od pojišťovny dostanete a kdy naopak odejdete s prázdnou.


Věřím, že se vám pojistné podmínky nechtějí číst, proto se v takovém případě ohledně pojištění obraťte na zkušené finanční nebo pojišťovací poradce.

Potřebujete uzavřít životní pojištění nebo se chystáte na změnu ve své životní pojistce? Rádi vám s mým týmem specialistů zdarma pomůžeme, navrhneme případné změny pro vaši stávající pojistku a zkontrolujeme také konkurenční produkty pro srovnání


Udělejte první krok k ochraně svého příjmu a rodiny ještě dnes! Stačí vyplnit jednoduchý dotazník a pustíme se do toho! Odkaz na něj jsem vám přiložila sem.

 

2. Tabulky

Pojistné podmínky obsahují kromě textu i řadu číselných informací a tabulek, které ovlivní, kolik vám pojišťovna vyplatí peněz. Druhou zapeklitostí jsou tabulky. Jde o oceňovací tabulky k úrazovému pojištění, tabulky závažných onemocnění nebo tabulky pro krácení plnění při pojistné události po požití alkoholu a mnoho dalších. 

 

Které tabulky by vás měly zajímat? U produktů pojištění osob se jedná zejména o tabulky: 

 • stanovující bodové, procentuální či finanční ohodnocení tělesného poškození způsobené úrazem, 
 • maximální délky plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu či pracovní neschopnosti,
 • diagnóz závažných onemocnění.

 

Tipnete si, u kterého pojištění se řeší nejvíce sporů? Je to úrazové pojištění. Bez znalosti oceňovacích tabulek není možné vyhodnotit kvalitu úrazového pojištění ani určit rozsah pojistného plnění. Oceňovací tabulky jsou přitom mezi pojišťovnami různé. 

 

Vždy se seznamte se všemi přílohami a tabulkami, na které se odkazují pojistné podmínky. V tabulkách naleznete zásadní informace, které mají vliv na výši pojistného plnění. U úrazového pojištění si vždy projděte oceňovací tabulku. Není úrazovka jako úrazovka. 

 

3. Záludnosti zdravotního dotazníku a lékařské dokumentace

U pojištění osob je před samotným vznikem pojištění povinné vyplnit zdravotní dotazník. Je to zdánlivě jednoduchý úkol, ale z mnoha důvodů je často kamenem úrazu. Pokud se chcete pojistit, musíte pojišťovně sdělit detaily o svém zdravotním stavu. 

 

Pojišťovna si může vyžádat lékařské zprávy a zdravotní dokumentaci. V některých případech musíte jít na lékařskou prohlídku a doložit výpis čerpání lékařské péče od zdravotní pojišťovny. 

 

Na otázky pojišťovny ve zdravotním dotazníku odpovídejte vždy pravdivě, i kdyby to mělo znamenat, že do příslušné kolonky napíšete odpověď „Nevím“. Taková odpověď nedává pojišťovně pravomoc odmítnout pojistné plněníVěnujte mi teď svou pozornost!

Máte-li doma starou smlouvu životního pojištění, zkontrolujte si, zda jste zdravotní dotazník správně a pravdivě vyplnili. Některé dávné nemoci jste si třeba nepamatovali, natož přesné diagnózy. Tuto povinnost někteří finanční poradci a jejich klienti podceňují. 


Bez splnění povinnosti vyplnit zdravotní dotazník pravdivě a úplně, pojištění funguje jen ve velmi omezené míře. Nedávejte pojišťovně šanci odmítnout pojistné plnění. Pro každodenní dávku cenných rad a tipů sledujte můj profil na Instagramu.

 

3 reálné příklady z praxe, kdy pojišťovna neplnila

 

V následující části se vrhneme na 3 reálné příklady z praxe, které jsem také čerpala z knihy Život jako riziko 2. 

 

V knize jich najdete hned 80, občas to není veselé čtení, ale jsou to cenné tipy a také chyby druhých, kterým máte šanci se vyvarovat. To vám ušetří nejen nervy, ale také desítky či stovky tisíc korun. Přečíst tuto knihu se rozhodně vyplatí! 

 

Případ první: Petr zamlčel úrazy kotníku a připravil se o plnění za vážný úraz ramene

 

Petr je vášnivý amatérský fotbalista a právě při fotbalu utrpěl dvakrát lehčí zhmoždění kolene. Jeho pojištění zahrnovalo také úrazové pojištění denního odškodného na částku 300 korun. Pojišťovna mu v obou případech zaplatila pojistné plnění podle oceňovací tabulky. 

 

Nyní ale řešil vážnější úraz ramene, po kterém podstoupil operaci. Pojišťovna ale pojistnou událost zamítla. Současně odstoupila od smlouvy a chtěla po Petrovi, aby vrátil pojistné plnění za dvě předchozí pojistné události. 

 

Pojišťovna si totiž po třetím úrazu vyžádala podrobnější zdravotní dokumentaci a zjistila, že Petr při sjednání pojištění neiformoval pojišťovnu o všech dřívějších úrazech. Ve zdravotním dotazníku se zapomněl zmínit o tom, že v minulosti měl několik menších úrazů kotníku

 

Právník Petrovi vysvětlil, že pojišťovna může od pojistné smlouvy podle občanského zákoníku odstoupit, pokud prokáže, že by ho při znalosti zamlčených informací o zdravotním stavu na dané riziko vůbec nepojistila. 

 

V takovém případě nemusí být ani souvislost mezi zamlčeným zdravotním stavem a aktuálním zdravotním problémem. Takže pojišťovna skutečně může odstoupit i v souvislosti s řešením úrazu ramene, přestože zamlčené informace se týkají kotníku.

 

U odstoupení od pojistné smlouvy se vzájemný vztah mezi klientem a pojišťovnou fakticky anuluje, hledí se na něj, jako by nikdy nevznikl. Smluvní strany musejí vrátit to, co si vzájemně zaplatily. 

 

Autoři knihy doporučují držet do zdravotního dotazníku napsat raději více informací než méně. Pokud si nejste jistí, poraďte se s ošetřujícím lékařem a finančním poradcem, který vám s uzavřením pojistné smlouvy pomáhá. 

 

Není nic horšího, než si uzavřít životní pojistku, několik let ji platit a potom při pojistné události zjistit, že jste ji platili zbytečně

 

Případ druhý: Radmila týdny léčila poraněný kotník, z úrazového pojištění nic nedostala

 

Radmila upadla doma na schodech a poranila si kotník. Stěžovala si na značnou bolest v místě poranění, přítomen byl otok i hematom. Lékař provedl rentgen i magnetickou rezonanci. Závěr zněl distorze hlezna, neboli výron kotníku se zmnožením nitrokloubní tekutiny. 

 

Radmile byla naordinovaná léčba a klidový režim, následně také rehabilitace. Celková doba léčení přesáhla pět týdnů. 

 

Pojišťovna ale odmítla pojistné plnění s tím, že v oceňovací tabulce, která je součástí pojistných podmínek, jsou uvedeny i diagnózy, za které se neplní. Po žádosti o dovysvětlení pojišťovna doplnila, že v tomto případě jde o položku 344 distorze a/nebo subluxace jiných kloubů dolní končetiny a neplní se. 

 

V oceňovací tabulce pojišťovny bylo skutečně uvedeno, že případy distorze kloubů dolní končetiny plněny nejsou. A nejen to, Radmila v tabulce objevila dalších 24 položek, u kterých je uvedeno „neplní se“. 

 

Poučení z jejího nešťastného příkladu je následující: Pojišťovny u pojištění denního odškodného úrazu používají oceňovací tabulky, ve kterých obvykle uvádí maximální počet dnů léčby, za který může být sjednaná denní dávka vyplacena. Pokud se zraněný léčí déle, pojišťovna více peněz nevyplatí. 

 

Pouze vyjímečně pojišťovna při vyjmenovaných komplikacích připouští limitované prodloužení hodnot uvedených v tabulce. V případech vícečetných poraněních se plnění vyčíslí podle tabulkových hodnot nejvážnějšího úrazu

 

Pojišťovny od uvedené konstrukce pojištění denního odškodného stále častěji ustupují a v tabulkách neuvádějí maximální, ale konkrétní počet dnů, za který bude plněno. Dojde-li k úrazu pojištěného a k doložení diagnózy, plní pojišťovna okamžitě (je-li daný úraz uveden v tabulce pojišťovny) a nečeká se na skutečnou dobu léčby

 

To má své výhody i nevýhody. Výhodou je rychlejší výplata peněz a skutečnost, že není nutné dokládat absolvování kontrolních zdravotních prohlídek. Významnou nevýhodou je to, že často dostanete od pojišťovny ve srovnání s předchozí variantou nižší pojistné plnění

 

Tady bych ráda doplnila to, co jsem také rozebírala v článku Životní pojištění: Kdy se vám vyplatí. U pojištění denního plnění úrazu není nezbytné připojištění, dejte raději přednost pojištění pracovní neschopnosti, která je ve většině případů plněná po celou dobu nezbytného léčení, v podstatě po celou dobu neschopnosti a neřídí se u většiny pojišťoven tabulkami. 

 

Případ třetí: Pojišťovna se chlubila, že kryje rizikové těhotenství, Katka se s ní ale nakonec soudila

 

Katka si sjednala pojištění s připojištěním pracovní neschopnosti na denní dávku 400 korun. Danou pojišťovnu si vybrala také kvůli tomu, že je pojištěno i rizikové těhotenství. Dva roky od sjednání pojištění Katka otěhotněla a ve třetím měsíci těhotenství jí gynekoložka vystavila neschopenku. 

 

Katku sužovaly stavy na omdlení, pocity na zvracení a nízký krevní tlak, v lékařských zprávách byla uvedena diagnóza hrozící potrat. Katka byla celkově v pracovní neschopnosti přes šest měsíců a měla nárok na pojistné plnění ve výši 53 600 Kč

 

Po porodu Katka požádala pojišťovnu o pojistné plnění a nestačila se divit. Pojišťovna jí zaplatila pojistné plnění pouze ve výši 29 200 Kč. Snížení vyplacené pojistné částky bylo odůvodněno tím, že rizikové těhotenství, resp. hrozící potrat není nemoc. 

 

Pojišťovna považuje pracovní neschopnost za pojistnou událost pouze z důvodu nemoci nebo úrazu. Za nemoc se podle pojišťovny považuje pouze taková porucha zdraví, která je objektivně doložitelná medicínským vyšetřením. 

 

Katka se rozhodla s pojišťovnou nesouhlasit a žalovala ji. V rámci soudního sporu byl zpracován znalecký posudek z oboru gynekologie a porodnictví. 

 

V soudním řízení bylo jednoznačně prokázáno, že pracovní neschopnost Katky byla způsobena nemocí, která je definována v pojistných podmínkách pojišťovny jako porucha zdraví objektivně doložitelná medicínským vyšetřením. Soud rozhodl o plnění v její prospěch.

 

Jaké ponaučení z toho plyne? 

 

K pracovní neschopnosti musí dojít vždy v důsledku nemoci nebo úrazu, které bývá definováno různě. Dávejte si pozor na to, pokud má pojišťovna vlastní definici nemoci. V určitých případech ji může použít proti vám. 

 

Seznamte se s těmito definicemi dříve, než pojistnou smlouvu podepíšete a dbejte na to, aby váš ošetřující lékař precizně zapsal projevy nemoci nebo úrazu do lékařské dokumentace. 

 

To jsou ale záludnosti, že? 

 

Ještě bych ráda uvedla na pravou míru, že smyslem tohoto článku rozhodně nebylo, abyste na pojištění zanevřeli. Myšlenka pojištění je ušlechtilá a potřebná. Aby ale fungovala v běžném životě tak, jak očekáváte, potřebujete mít o pojištění přehled, vědět, na co si dát pozor, a snížit riziko, že pojišťovna plnit nebude. 

 

A přesně s tímto vám má článek pomoci. Věřím, že splnil svůj účel. 

 

Pojďme si ještě zopakovat, co si z tohoto článku odnést

 • Vyberte si pojištění se srozumitelnými pojistnými podmínkami a malým množstvím výluk. 

 

 • Pokud nerozumíte pojistným podmínkám, poraďte se s finančním poradcem, ten vám poskytne podrobné srovnání dostupných nabídek a vysvětlí, jaký produkt je pro vás nejvhodnější. 

 

 • Domáhejte se svých práv a nebojte se s řešením pojistné události oslovit právníky. Dobrou zprávou je, že ve většině případů se s pojišťovnami lze dohodnout mimosoudní cestou. 

 

 • Máte-li doma starší smlouvu životního pojištění, zkontrolujte si, zda jste zdravotní dotazník správně vyplnili

 

 • Lékaři mají při pojistné události důležitou roli. Ohlídejte si, že je v lékařských zprávách i dalších podkladech uvedeno jen to, co se skutečně stalo. Lékaři z důvodu vlastní ochrany někdy do zpráv uvádějí více diagnóz, což může zkomplikovat proces získání pojistného plnění. 

 

 • Pojišťovně nikdy nic nezamlčujte. Bohužel nevědomé zamlčení nebo opomenutí důležité informace může mít pro vás nepříjemné důsledky, když pojišťovna odstoupí od pojistné smlouvy nebo odmítne plnit

 

 • Pohlídejte si, jaké máte vůči pojišťovně povinnosti. Změny z vaší strany jako změnu povolání, přechod ze zaměstnání na živnost nebo u dětí dokončení studia, hlaste pojišťovně neprodleně

 

 • Ochrana příjmů a ochrana majetku je nezbytnou součástí finančního zdraví každého člověka. 

 

 • Pojištění potřebujete alespoň trochu rozumět, abyste si ho správně nastavili. Neodborným nastavením pojistného produktu si způsobíte, že v případě nepříznivé životní události pojištění nepomůže tak, jak očekáváte. 

 

Záleží vám na tom, abyste měli dobrou pojistnou ochranu? Přečtěte si obě knihy Život jako riziko aneb Zásady pojišťování životních rizik a také Život jako riziko 2, díky které vznikl tento článek. 

Pokud po přečtení tohoto článku netušíte, jestli máte životní pojistku nastavenou správně nebo ji potřebujete pro jistotu zkontrolovat, jsme tady s mým týmem pro vás! ZDARMA vám smlouvu životního pojištění překontrolujeme, a pokud to bude potřeba, navrhneme výhodnější řešení. Stačí vyplnit dotazník, odkaz jsem vám dala sem a pustíme se do toho.

 

A tohle už je pro dnešek všechno. Pevně věřím, že vám tento článek pomohl, abyste měli jasno v tom, na co si dát pozor při uzavření životního pojištění a snížit riziko neplnění. 

 

Děkuji, že jste tu dnes byli se mnou. Pokud vás téma životního pojištění zajímá, tak určitě doporučuji mrknout ještě na tento článek, kde píšu o životním pojištění dětí nebo článek o tajných tipech na uzavření životního pojištění a nastavení rodinných investic. Mějte se zatraceně dobře a budu se na vás těšit zase příští středu!Sdílej post

Další příspěvky